Tillträdesluckor från Ventisol

  • Tre S UL är en uppstigningslucka med invändigt låsbeslag och ett kondensisolerat plåtlock med 15mm cellplastisolering. Locket är svart som standard men går att beställa i flera färger.
  • Tre S IL är en inspektionslucka med utvändigt låsbeslag.
  • UL & IL med träsarg går att få i flera dimensioner, de vanligaste är bl.a; 600×600, 600×800, 700×900, 900×900 och 1000×1000.
  • Rökgasluckor
  • Takljuskupoler

Tre S UL med träsarg

Ibland kan det vara nödvändigt att få tillgång till taket. Att kliva ut inifrån vinden är många gånger både enklare och säkrare än andra alternativ. Tre S UL är en uppstigningslucka med invändigt låsbeslag och ett kondensisolerat plåtlock med 15 mm cellplastisolering. Locket är svart som standard men går att beställa i flera kulörer.

Luckan går också att beställas med utvändig låsning (Tre S IL) för att fungera som en inspektionslucka.

UL & IL med träsarg går att få i flera olika dimensioner, de vanligaste är bl.a; 600×600, 600×800, 600×900, 700×900 900×900 och 1000×1000 mm, men går även att göras betydligt större. Träsargen är i standardutförandet 230 mm hög, men går att få i flera olika höjder.

I BBR anges att om en byggnads fasadhöjd vid uppstigningsstället till tak är minst 8 meter bör tillträde till taket ordnas via invändig uppstigningsanordning.

BBR anger minsta mått 900 x 600 mm och Hus AMA anger 900x 700 mm. Hus AMA förordar lucka med 900 x 900 mm för uppstigning, branta tak med 45° eller mer, förordas 600 x 1200 mm. Gasfjäder bör användas från 900 x 900 mm.

Ger enkel tillgång till taket från vinden Locket kan beställas i önskad kulör Kondensisolerat plåtlock