Takbrunnar från Pluzzprodukter

  • Takbrunn för papptak är främst avsedd för nyproduktion där rördiametern är anpassad för pvc-rör eller motsvarande. Brunnen passar i muff med innerdiameter ø 75, ø 110, ø 130 eller ø 160mm. De flesta takbrunar kan fås med en förmonterad krage av takduk. Brunnarna levereras med lövsil.
  • Brunn med elvärme kan fås på takbrunnar med dimensionen ø 75 och ø 110mm. Brunnen är försedd med en värmeslinga 230V med inbyggd termostat. Effekten är på 30W på 110 brunnen och på 14W på 75 brunnen. Kabeln är monterad runt röret på flänsens undersida. Brunnen kopplas till elnätet via en 1,5 meter lång kallkabel. Anslutningen skall göras av behörig elektriker. Förlägg alltid värmekabeln minst 10mm från brännbart material.
  • Insticksbrunn för papptak är avsedd att användas vid renovering av papptak och stickas ned i befintlig brunn och tätas med medföljande gummiring. Brunnen levereras i dimensionerna ø 30, ø 40, ø 50, ø 60, ø 70, ø 90 och ø 145. Levereras med lövsil (inte ø 30 och ø 40mm) och 12mm tätning av cellgummi. Alla våra insticksbrunnar kan fås med förmonterad krage av takduk.
  • Bräddavlopp finns både för vertikal montering och för montering genom sarg. Bräddavloppet för vertikal montering har ett uppstick på 50mm över flänsen. Bräddavloppet finns i flera dimensioner och längder och finns också med fyrkantiga rör, 60×120 och 100×100.
  • Specialbrunnar

Vi vet att våra brunnar inte passar överallt, och därför tillverkar vi också specialbrunnar efter era önskemål. Allt från vinklade brunnar till med komplicerade lösningar. För att undvika missförstånd vill vi gärna ha en ritning från er när vi skall offerera specialbrunnar.

  • Kabelgenomföring

Kabelgenomföringarna finns i dimensionerna ø 22 och ø 51mm. De kan fås för montering på papptak eller duktak.