Binné M Svea

Binné M Svea används som enlags exponerat tätskikt vid nyproduktion på mjuka underlag. Produkten fungerar utmärkt som inbyggt tätskikt i sedumtak. Binné M Svea finns också som NOxOFF, där granulatet är infärgat med titandioxid, som gör att produkten vid exponering med UV-ljus omvandlar skadliga NOx-föroreningar till ofarlig nitrat.

Binné R/T Svea

Vidare består Svea-familjen av Binné R/T Svea. Denna produkt är dels avsedd för renovering på gammalt tätskikt, dels som övre lag i ett svetsat tvålags-system. Samtliga Svea-produkter monteras antingen genom mekanisk infästning och skarvsvetsning, alternativt sträng- och skarvsvetsning.

Garantier

Vår omfattande 10 + 5 års Tätt Tak-garanti omfattar fel som beror på felaktigt material eller fel utfört arbete. Dessutom omfattar garantin följdskador som uppstår pga något av detta. Detta är särskilt viktigt då vattenskador från läckage inte täcks av vanliga försäkringar.

Så länger du använder en av Binné godkänd takentreprenör och något av Binnés rekommenderade material och arbete är utfört enligt våra riktlinjer kan du få vår 10 + 5 års Tätt Tak-garanti.

Garantin lämnas på yttertak för alla typer av fastigheter: villa/fritidshus, flerfamiljshus samt övriga fastigheter.