Tre S Infästningsteknik AB

Tre S Infästningsteknik AB är ett väletablerat företag, som genom nöjda kunder sedan 2005
har ett mycketgott renommé inom branschen.

Tillsammans har vi samlat på oss mer än 25-års erfarenhet

Kärnverksamheten kretsar främst kring infästningsmaterial och tätskikt, varför vi inriktar oss
på den svenska byggmarknaden i allmänhet och då på takbranschen i synnerhet.

Läs mer här

Våra kunder

Våra kundsegment består främst av Takentreprenörer, Byggentreprenörer samt i vissa fall även Plåtgrossister.

Som komplement till vår hemsida – kontakta oss gärna, för närmare information om oss själva, våra produkter och vad vi kan stå till tjänst med!

VI HAR GODA REFERENSER ÖVER HELA LANDET!