Tre S Infästningsteknik AB är ett väletablerat företag, som genom nöjda kunder sedan 2005 har ett mycket gott renommé inom branschen.

 

Tillsammans har vi samlat på oss mer än 25-års erfarenhet

Kärnverksamheten kretsar främst kring infästningsmaterial och tätskikt, varför vi inriktar oss på den svenska byggmarknaden i allmänhet och då på takbranschen i synnerhet.

Vi tror på långsiktiga relationer och ett nära samarbete med våra kunder som alltid erbjuds en hög servicenivå och professionell hjälp, vilket är en förutsättning för att ständigt kunna göra förbättringar – Kaizen, som man säger i Japan.

Vi anser, att varje kund är unik och erbjuder därför anpassade lösningar baserade på behov, aktiviteter och användningsområden.

 

Våra kundsegment består främst av Takentreprenörer, Byggentreprenörer samt i vissa fall även Plåtgrossister.

Som komplement till vår hemsida – kontakta oss gärna, för närmare information om oss själva, våra produkter och vad vi kan stå till tjänst med!

VI HAR GODA REFERENSER ÖVER HELA LANDET!

Tre S Infästningsteknik AB | Tele: 08-716 28 50

| Mail: info@tresab.se | Webbyrå: Sawe Design